Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie przetargu na dzierżawę lokali usługowych w Gogolinie ul. Strzelecka 3, Strzelecka 8-10

DOCXInformacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na wynajem lokalu użytkowego Strzelecka 3.docx
DOCXInformacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na wynajem lokalu użytkowego Strzelecka 8 10 luty 2019.docx


              GOGOLINSKIE  USŁUGI  KOMUNALNE  Sp. z  o.o.

           47-320  Gogolin  ul. Ligonia  15   w  imieniu Gminy Gogolin

 

                             Ogłasza pisemny ofertowy przetarg nieograniczony na ;

   dzierżawę pomieszczeń z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gospodarczej

 

oferowane  pomieszczenia znajdują się w :

Gogolinie przy  ul. Strzeleckiej  8-10 - powierzchnia użytkowa wynosi  - 20,36 m² 

Gogolinie przy  ul. Strzeleckiej  3 - powierzchnia użytkowa wynosi  - 18,07 m² 

 

Cena wywoławcza  dla lokali  wynosi   10,36 zł / m² /Netto /

Waloryzacja czynszu następować będzie w okresach corocznych  w oparciu  o wskaźnik wzrostu cen i usług konsumpcyjnych publikowanych  przez G.U.S.

 

Pisemne  oferty z  określeniem  deklarowanej  stawki  czynszowej  za  1 m² w zaklejonych kopertach z dopiskiem ,,LOKAL UŻYTKOWY – STRZELECKA 8-10”  lub ,,LOKAL UŻYTKOWY – STRZELECKA 3”   należy składać w sekretariacie G.U.K. Sp. z o.o . Gogolin ul. Ligonia  15 -  do dnia  14  marca 2019 r. do godz. 10-tej.

Wzór druku  OFERTA PRZETARGOWA  znajduje się na stronie internetowej Spółki.

Oferty  na oba lokale zostaną  otwarte  komisyjnie  w pokoju nr 1 w siedzibie  G.U.K. Sp.z o.o. Gogolin ul. Ligonia 15  w dniu 14  marca 2019 r  o godz. 10.15

Przy  wyborze  najkorzystniejszej  oferty  komisja  kieruje się wysokością proponowanej stawki czynszowej .

 

Warunkiem przystąpienia do przetargu oprócz dokumentów wskazanych we wzorze druku oferty - jest wpłacenie  wadium w kasie Spółki lub na konto G.U.K  Gogolin   -  B.S  Gogolin   64105015041000009031101083 z  dopiskiem  „ Wadium - Lokal użytkowy – ul. Strzelecka 8-10 ‘’  lub „ Wadium - Lokal użytkowy – ul. Strzelecka 3 ‘’  - w wysokości jednomiesięcznej deklarowanej kwoty czynszu /brutto/ do dnia  13 marca 2019 r. do godz. 14-tej.

UWAGA w przypadku startowania do przetargu na oba lokale należy wpłacić dwa wadia zabezpieczające, ale w chwili wygrania obu przetargów należy zawrzeć dwie umowy na oba lokale w przeciwnym razie nastąpi przepadek wadium.  

 

Oprócz umowy czynszu za najem , Najemca lokalu użytkowego zobowiązany będzie zawrzeć indywidualne umowy dot. mediów .

 

- prace  związane z adaptacją  pomieszczenia do działalności gospodarczej będą leżały po stronie najemcy.

 

Osoba upoważniona do bezpośredniego kontaktowania się z oferentami po numerem tel. 77/4232031  lub 517023391.

Opis lokalu znajduje się na stronie internetowej G.U.K. Sp. z o.o. oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Spółki

Chętni  mogą  obejrzeć lokal  po uzgodnieniu terminu z osobą wyznaczoną do kontaktu z oferentami.

 

G.U.K  Sp. z o. o   zastrzega  sobie  prawo  do odstąpienia od przetargu bez podania przyczyny.

Ogłoszenie wyników przetargu nastąpi 3 dni po przetargu na tablicy ogłoszeń w siedzibie G.U.K. . Sp.  z o.o. oraz na stronie internetowej Spółki

DOCOPIS LOKALU Strzelecka 3 kantor.doc
DOCOPIS LOKALU Strzelecka 8_10 po FOTO.doc
DOCXOFERTA PRZETARGOWA Strzelecka 3 II 2019r.docx
DOCXOFERTA PRZETARGOWA Strzelecka 8_10 II 2019r.docx